Пунктът за храни на БЧК отново работи

Общество

Временният пункт за раздаване на индивидуалните хранителни пакети в Кърджали възстановява своята работа. Работното време е от 9 до 15 часа, като крайния срок за получаването на продуктите от правоимащите лица- план 2018 година е 28 февруари 2020 година.
Досега хуманитарната помощ на територията на Кърджалийска област са получили 6053 бенефициенти на програмата от общо 8097 правоимащи лица , включени в списъците на дирекциите „Социално подпомагане“. Три от Временните пунктове – Чорбаджийско, Кирково и Черноочене вече приключиха своята работа, достигайки изключително висок процент на раздаваемост. Отговорниците на Временните пунктове осъществяват и индивидуални консултации по пет вида съпътстващи хранителната програма мерки. Предстои провеждането по график и на групови консултации от доброволци и лектори на ОС на БЧК.