ДПС Крумовград: Винаги в интерес на гражданите, спазвайки закона

Политика

Уважаеми съграждани, години наред сме получавали вашето доверие от дейността, която сме вършили в полза на жителите на община Крумовград. Винаги при определяне на тежести за населението сме се съобразявали с минималните законови граници. Към настоящия момент проекта на план-сметката за такса смет е разработена съгласно действащата нормативна уредба в частност уреждаща управлението на битовите отпадъци  в Република България. Увеличението, заложено в план – сметката за 2020 г. е съобразено единствено с отчисленията за депониран отпадък в регионалното депо Кърджали, предвидени в Наредба № 7 от 2013 година на Министерството на околната среда и водите, като за 1 тон депониран отпадък за 2019 година е 57 лева, а за 2020 г. се увеличава на 95 лева, което прави 66,67%. Възползвайки се от икономиите, разходите и контрола от  2007 година насам не са увеличени промилите / годишната такса на битови отпадъци, макар че отчисленията всяка година са увеличавани с наредбата на МОСВ.

Метин Байрамали,

Председател на Общинския съвет в Крумовград