Мюмюн Джила е избран за заместник-председател на Общинския съвет в Ардино

Политика

С 22 гласа „За” Общинският съвет в Ардино избра Мюмюн Рахим Джила за зам.-председател на местния парламент.  Кандидатурата на Мюмюн Джила бе предложена от групата на ДПС с мотива, че той е трети мандат съветник, има необходимия опит и най- добре би могъл да се справи с тази длъжност, която заемаше през последните четири години.

Новият-стар заместник-председател на местния парламент Мюмюн Джила е роден през 1984 година в Ардино. Завършил е специалност „Стопанско управление“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Женен, с две деца.

Гюнер ШЮКРИ