Новоизбраните съдебни заседатели към Районен съд – Кърджали встъпиха в длъжност

Водещи, Общество

Новоизбраните съдебни заседатели към Районен съд – Кърджали положиха клетва и встъпиха в длъжност днес, 12 декември, по време на Общо събрание на съдиите от най-големия първоинстанционен съд в област Кърджали. Дванадесет души от различни области и професии ще работят като заседатели в следващите четири години – от 12 декември 2019 г. до 12 декември 2023 г.

Съдебните заседатели се заклеха да спазват Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи.

„От днес вие може да бъдете избрани като членове на съдебния състав, ставате част от него и имате равни права със съдията. Надявам се да работим добре в следващите четири години и заедно да издигаме авторитета на съдебната власт“. Така председателят на Районен съд – Кърджали Здравка Запрянова се обърна към съдебните заседатели. Тя разясни статута, правата и задълженията им и пожела успех в работата им.

В периода 2015-2019  година в Районен съд – Кърджали работиха 21 съдебни заседатели. С тяхно участие през 2015 година са разгледани 74 наказателни дела, през 2016 г. – 75, а през последните две години от мандата им броят на делата се увеличава до 95 през 2017 година и 97 през предходната 2018 г.

Съдебните заседатели са част от колегиалния съдебен състав, който разглежда дела за тежки престъпления, както и деяния, извършени от непълнолетни. Участието на представителите на обществото в наказателния процес се приема като гаранция за справедливост и безпристрастност в съдебната зала.

На новоизбраните съдебни заседатели им предстои обучение в началото на следващата година.