Инж. Хасан Азис беше сред основните модератори на форум за развитието на общините

Водещи, Политика

Повече от 400 представители на местната власт – кметове и председатели на общински съвети участват в провеждащия се днес в Столицата форум „Общински мандат 2019 – 2023 – приоритети при взаимодействието с централната власт“.
Събитието фокусира вниманието върху приоритетите на Народното събрание и правителството, мястото на местната власт в процесите на стратегическото управление и ще очертае визията за развитието на българските общини в започващия нов мандат на местната власт.
В деловата програма на форума освен представители на 205 общини от страната, вземат участие председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев и министрите на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, на околната среда и водите – Нено Димов, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Деница Сачева – министър на труда и социалната политика и Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите.

Кметът на община Кърджали г-н Хасан Азис, който е и заместник-председател на НСОРБ,е един от основните модератори на форума. В дискусията под мотото «Развитие на общините – развитие на държавата» вземат участие министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова и министърът на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева.

Новата программа за развитие на регионите беше във фокуса на дискусията с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Г-н Хасан Азис подчерта, че вече има първоначална яснота относно териториалната демаркация на общините – 40 големи общини ще бъдат бенефициенти, останалите 225 ще могат да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони. «В момента проучваме мнението на общините по това разпределение, следващата седмица ще можем да представим първи коментари»- съобщи заместник-председателят на НСОРБ. Министър Петя Аврамова представи разяснения относно предстоящите промени в Закона за регионалното развитие, които предвиждат нов модел на общинско планиране.
Г-н Хасан Азис сподели, че през лятото НСОРБ проведе проучване за удовлетвореността на живеещите в санираните по Националната програма за енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради. Получените над 8 500 отговора показват, че над 95% от хората са удовлетворени от новата визия на блоковете си, отчитат и намаляване на месечните си сметки. Общините очакват Програмата да продължи както и досега – 100 % безвъзмездно за живеещите и кметовете разчитат на позкрепа от МРРБ.
Сред обсъжданите теми бяха и подготвяните нови устройствени планове на общините, както и бъдещите промени в закона за ВиК.
197 са преизбраните кметове на общини, които започват пореден управленски мандат. Сред тях с най-дългогодишен опит начело на своите общини са Людмил Веселинов – кмет на Попово и кметът на община Медковец Венцислав Кудкудейски, които са преизбрани за осми път, Златко Живков – кмет на Монтана и Владимир Москов – на Гоце Делчев, които започват своя седми мандат. Сред председателите на общински съвети доайен е г-жа Бедрие Газиюмер, която шести мандат ще ръководи работата на Общинския съвет в Черноочене.
Новоизбраните кметове в мандат 2019 – 2023 г. са 68, като един от най-младите сред тях е Трифон Панчев – кмет на община Дряново, който е само на 31 години.
Встъпителният форум на кметовете на общини се открива на 11 декември – денят, в който преди 23 години е учредено Националното сдружение на общините в Република България. Днес то е единствената неправителствена организация в страната – изразител на позицията на всички общини в България. НСОРБ участва в обсъжданията на всички законодателни актове, свързани с местната власт, в разработването на стратегическите документи и политиките на национално и регионално ниво, в изготвянето, мониторинга и контрола по изпълнението на европейските програми и обезпечава представителството на общините в структурите на Европейския съюз и на Съвета на Европа.