Празничен обяд за хората от Центъра за настаняване от семеен тип в Ардино

Общество

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници бизнесменът Сезен Джемилов Делимехмедов осигури празничен обяд за потребителите, които ползват социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в Ардино.

Управителят на Центъра Елван Исмаил изказва искрените си благодарности за благородния жест на Сезен Делимехмедов, както и за оказаното внимание и гостоприемство от страна на персонала на гостилница „Плаза“.

Гюнер ШЮКРИ