Обществени  посредници приеха „Кърджалийска декларация“ на национална среща

Общество

Национална среща на обществените посредници се проведе в Кърджали по покана на омбудсмана на общината Расим Муса. В работата й се включиха националния омбудсман Диана Ковачева и кметът на Община Кърджали инж.Хасан Азис.

Обществените посредници приеха единодушно т.нар.Кърджалийска декларация, в която отправят покана за сътрудничество с новоизбраните местни органи на властта-кметове и общински съвети. Тя бе предложена от председателя на мрежата от местни омбудсмани  д-р Иван Капралов и е адресирана до Управителните съвети на Националното сдружение на общините в Р България и Националната асоциацията на председателите на общински съвети. Предлага се в тясно партньорство да се обсъждат злободневните проблеми на гражданите, като се призовава за открит диалог.

Националният омбудсман Диана Ковачева подкрепи декларацията.Тя бе категорична, че е нужно мрежата от обществени посредници в страната да се разширява. За това обаче са нужни законодателни промени. Ковачева се ангажира да посредничи между мрежата от обществени посредници на общини и националните сдружения на местната власт.

Обществените посредници представиха пред нея две групи проблеми на гражданите. Едните се отнасят до МРРБ,  като проблемите с етажната собственост,  В и К и гражданската регистрация. Втората група касаят преди всичко Министерството на труда  и социалната политика, като се отнасят от регламентирането на паркирането на коли на хора с увреждания и се стигне до уреждане на разпореждането с дарителски сметки.

Кметът на Община Кърджали инж.Хасан Азис подчерта, че ако бъде избран в новия управителен съвет на Националното сдружение на общините в Република България ще съдейства за среща между ръководството на мрежата посредници с това на НСОРБ. Той отбеляза, че обществените посредници са на изборни длъжности и те градят лично авторитета си пред обществеността. Съдбата на институцията обществен посредник е в ръцете на самите обществени посредници, заяви градоначалникът. Той се присъедини към инициативата на своя колега от Бургас Димитър Николов да лобира в подкрепа на мрежата обществени посредници. Инж.Хасан Азис отбеляза приносът на домакина на срещата Расим Муса за издигане на авторитета на институцията в Община Кърджали.