Педагози от СУ „Васил Левски” – град Крумовград на обучение в Националния център за повишаване на квалификацията

Общество

Преходът от закон към практика или прилагането на компетентностния подход в училище

Във връзка с изпълнението на плана за квалификационна дейност и решение на Педагогическия съвет при СУ „Васил Левски” – град Крумовград, със съдействието на РУО – Кърджали, от 30 .11. 2019 г. до 04.12.2019 г. Националният център за повишаване на квалификацията – гр. Банкя проведе изнесено и дистанционно обучение на педагогически специалисти на тема: «Прилагане на компетентностния подход от педагогическите специалисти за успешно развиване на ключови компетентности от учениците за качествен и ефективен образователен процес». Основната цел на обучението беше промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности за преориентиране на традиционната образователна парадигма за преподаване на знания, формиране на умения и навици към създаване на условия за овладяване на комплекс от компетенции.

В осем присъствени часа участниците в обучението с лектор Ивана Даутова от НЦПКПС –  гр. Банкя се запознаха с новата визия на българското образование в лабиринта на нормативната уредба и възможностите за прилагане на компетентностния подход в училищната практика, т.е. как да се осъществи преходът от закон към практика.

Успешно бе съчетана присъствената и дистанционната форма. Обучението приключи  с  разработка и представяне на иновативни уроци.

СУ „Васил Левски”, град Крумовград е иновативно училище и в него работят креативни и мотивирани учители. С активното си участие в обучението те заявиха категоричната си позиция, че  днес новата парадигма изисква училището да се превърне в учеща се организация – където учителят постоянно се учи, като определя начините за достигане на стандартите, начините за диалог с ученика, начините на взаимодействие с колегите си за улесняване развитието на ученика.