НОИ ще изплати допълнителна сума към пенсиите на 43 926 пенсионери от област Кърджали

Общество

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали ще изплати еднократна сума в размер на 40 лв. на 43 926 пенсионери в област Кърджали. Общо за страната броят на правоимащите лица е 1 250 236.

В изпълнение на Постановление № 292 от 20 ноември 2019 г. на Министерски съвет, сумата се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември 2019 г., е в размер до 363.00 лв. включително. Изплащането ще се извърши заедно с пенсиите за месец декември като в пощенските станции ще започне от 9-о и ще продължи до 20-о число на месеца.

Преводите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 декември 2019 г.