Обсъдиха мерки за защита от наводнения в рисковите трансгранични райони

Водещи, Общество

Областният управител Никола Чанев бе домакин на работна среща по проекта „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, който Областна администрация Кърджали изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020. Партньори по него са четири администрации от българска страна и три от гръцка. Общата стойност на проекта е 11 499 960 евро. Основната цел е да се повиши нивото на защита от наводнения в рисковите трансгранични райони, попадащи в речните басейни на Струма и Марица. Дейностите включват укрепване на съществуващата инфраструктура, изграждане на бетонни стени и диги, система за оценка на водите и почвите за овладяване на ерозионните процеси и др. На форума присъстваха областните управители на Кърджали, Смолян, Хасково и Благоевград с екипи от експерти, гости от Регион  Централна Македония и Регион Източна Тракия и Македония, както и представители на секретариата на Програмата за трансгранично сътрудничество. Специален гост на работната среща бе председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която поздрави партньорите и подчерта, че проектът е от изключителна важност за качеството на живот и подобряването  на инфраструктурата в пограничните региони. Подобни мащабни инвестиции са доказателство за преките ползи от европейската солидарност. Те създават условия за повишаване на взаимодействието между българските и гръцките власти, заяви Караянчева. Проектът е с продължителност 36 месеца и следва да приключи през септември 2020 г. Всяка от страните представи напредъка на дейностите на своя територия. Областна администрация Кърджали е готова предсрочно със своите обекти – укрепването на дигата на р. Крумовица на входа на Крумовград и изграждането на защитно съоръжение на р. Джебелска в района на с. Тютюнче.