692 души в община Джебел ще получат хранителни помощи

Общество

692 жители на община Джебел ще получат хранителни помощи по европейската хранителна програма. Доставката на 17 тона храни ще започне на 3 декември, а на по-късен етап и раздаването на пакетите на нуждаещите се.

Освен в Джебел, временни пунктове ще функционират и в Устра и Припек, за да не се налага получаващите помощите да пътуват до общинския център.

Това са акцентите от проведения разговор на кмета на Джебел Неджми Али с директора на Областния съвет на Българския червен кръст (БЧК) Жана Чакърова.

Ще бъдат раздадени 16 вида хранителни продукти- Всички правоимащи ще получат по 24,570 кг от 16 вида хранителни продукти