Кирилометодиевци гостуваха на СУ „Св. Княз Борис I“, с. Старцево, за обмяна на успешни практики

Общество

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”гр. Кърджали реализира мобилност за иновации и добри практики по Национална програма „Инонации в действие”

На 28 ноември 2019 год.  се проведе сътрудничество между училищата ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали и   СУ „Свети Княз Борис I” с. Старцево, общ. Златоград. С много емоции, талант и нагледни материали домакините представиха на гостите два открити урока, в които  бе онагледено използването на  практико-приложните задачи  и успешната работа по  проект „Иновативно училище“.Игровият метод и работа в екип  са едни  от най-често използваните и най-интригуващите за децата методи на обучение. Чрез тях  децата се забавляват докато учат.В основата е не само усвояване на учебното съдържание, а и усвояване на способи и начини на поведение. Учениците придобиват способност за анализ и обобщения, за вземане на правилни решения, за комуникация и контрол, съобразителност и адаптивност.

По време на мобилността  се представи   иновативна практика „Музикално междучасие”,  иновативна практика в час по литература в шести клас на тема: Мястото на изкуството в човешкия живот – „Косачи” на Елин Пелин и иновативна практика по екология „Опознавам природата, защото я обичам” в трети клас.

Чрез  представените иновативни  уроци всички колеги се потопихме в творческата атмосфера и отличната образователна среда. Усетихме динамичния живот в училището.Срещата продължи с работна среща и в  неформална обстановка и преки разговори учителите от двете училища заедно споделиха  опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите. Директорите на двете училища изразиха благодарност за споделените успешни практики и заявиха, че екипите си тръгват заредени с много идеи и си обещаха,че ще организират и други такива срещи.

Като иновативно училище “Св. Св. Кирил и Методий”,  участва в Националната програма „Инонации в действие”. Целите на програмата са свързани с подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.