Земеделците и тютюнопроизводителите ще се осигуряват минимум на 420 лв. от догодина.

Водещи, Икономика

250 лв. става минималната пенсия от 1 юли 2020г., а минималната работна заплата се увеличава на 610 лв. от 1 януари 2020г.

Минималната пенсия става 250 лева от 1 юли. Депутатите от Комисията по бюджет и финанси одобриха на второ четене параметрите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 година.
Помяната ще засегне 800 000 българи, които получават минимална пенсия.
От 1 юли пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. вкл., се увеличават с 6,7 на сто. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост, както и свързаните с тях пенсии и добавки, се увеличават от 1 юли също с 6,7 на сто.  Пак от тази дата социалната пенсия за старост става от 132,74 лв. – 141,63 лева.
Продължават да се увеличават изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69, чл. 69а и чл. 69б от Кодекса за социално осигуряване.
Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на нивото от 2019 г. – 1,2 на сто.

С 20 лева се увеличава
минималният осигурителен праг на земеделските производители и тютюнопроизводителите. Така от следващата година те ще се осигуряват минимум на 420 лева, одобриха още депутатите.

От 1 януари 2020 година минималната работна заплата се увеличава на 610 лева, с тенденцията през 2021 да стане 650 лева. Проектът на бюджет на ДОО предвижда и увеличение с 10% на средствата за заплати на заетите в бюджетния сектор.

Предстои финансовите параметри на системата за обществено осигуряване за догодина да бъдат окончателно одобрени в пленарна зала.