НСИ: Със 7.9% намаляват туристическите пътувания на български граждани през третото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г.

Икономика

През третото тримесечие на 2019 г. 1 733 900 български граждани са реализирали туристически пътувания. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Преобладаващата част от тях – 75.6%, са пътували само в страната, 20.5% – само в чужбина, а 3.9% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява със 7.9%.

През третото тримесечие на 2019 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 790 000, или 45.5% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 15 – 24 години – 78.2% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 65 и повече навършени години е най-голям – 23.9% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (65.1%), така и в чужбина (79.9%) са били с цел „почивка и екскурзия“.