ГЕРБ против избора на заместник председатели на общинския съвет

Водещи, Политика

Групата съветници на ПП ГЕРБ няма да подкрепи промените в правилника за дейността на ОбС-Кърджали, които касаят избора на заместник-председатели и формулата за определяне на тяхното възнаграждение. Предложението за платени зам.-председатели е безпринципно и не кореспондира с очакванията на гражданите. Въпросната позиция не е „обременена“ със задължения и от нея не произтичат отговорности, различни от тези на редовите общински съветници, следователно няма логика да бъде „възмездена“ с „всички права по трудово правоотношение“. Оправомощаването на заместник председатели е оправдано само и когато бъдат натоварени с функциите на титуляра при невъзможност той да ги изпълнява. В противен случай те представляват изпразнени от съдържание длъжности на общинска ясла, костващи солидни разходи на данъкоплатците. Съществуването на поста заместник-председател на ОбС е допустимо само в извънредни случаи и без да натоварва бюджета с допълнителни разходи. През мандат 2015-2019 г двамата заместник председатели на разпоредителния орган, костваха на бюджета над 100 000 лева за четири години. Сега мнозинството повтаря старата схема с цел да възнагради верните си партийни кадри – работиш за партията, плаща ти се от общинската хазна. Не приемаме подобен сценарий и няма да позволим той да бъде приведен в действие.