БЧК в Кърджали организира курсове за спасители

Спорт

За втори път през 2019 г. Областният съвет на БЧК – Кърджали организира курс за водни спасители. На 12 ноември, след проведен инструктаж всички кандидати за усвояване на уменията на „Воден спасител на басейн и водни паркове“ успешно преминаха изпитните изисквания. За придобиване на професионални знания и умения кандидатите ще разчитат на Тодор Радев – инструктор по водно спасяване, д-р Борис Досев – методист първа долекарска помощ и Ламбрета Анастасова – специалист водно спасяване в ОС на БЧК–Кърджали.