В ОУ “ Свети Климент Охридски“ се проведе обучение с родители

Общество

На 09.11.2019 г. в ОУ “ Свети Климент Охридски“ се проведе обучение с родители на тема “ Детство без насилие“, финансирано от НП “ За всяко дете 2019 “ – модул 2 “ Добри практики на взаимодействие на образователните институции с родителите“.
Обучението се водеше от Росица Средкова, представител на Национална мрежа на децата и председател на Сдружение инициатива за развитие – „Кърджали решава“.
За втора година училището организира обучения за родители.
Присъстваха родители и учители.
Срещата бе насочена към изграждане на по-добра среда за нашите деца. Всички родители се включиха активно като споделяха мнения и коментираха по темата.
Взаимодействието с родителите е най-полезно за постигане на целите в учебно-образователния процес и работата с тях ще продължава.