Ученици от Казанлък гостуваха на ЕГ „Хр. Ботев“

Общество

Гости на кърджалийската Езикова гимназия „Христо Ботев“ бяха ученици и учители от Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ от Казанлък, които са избрали Езиковата гимназия в Кърджали за сигурен партньор.

Ботевци споделиха своите идеи и опит. Интересните презентации, скечове, компютърни анимации, интервюта, филми, авторски песни и поетични творби  предизвикаха възхищението на гостите, които усетиха динамичния живот в Езиковата гимназия, и се потопиха  в една творческа атмосфера и в отлична образователна среда – модерно оборудвани и тематично обособени кабинети, спортни съоръжения и зали. Преди отпътуването си учителите и учениците от Хуманитарната гимназия изразиха своя възторг от всичко, до което успяха да се докоснат, и увериха своите партньори от Езиковата гимназия, че ще ползват добрия им опит.