РЗИ-Кърджали с инициативи срещу тютюнопушенето

Общество

Във връзка с 21 ноември – Международен ден за борба с тютюнопушенето и раковите заболявания, Регионална здравна инспекция-Кърджали проведе мероприятие мероприятие с Общинския съвет по наркотични вещества-Кърджали.

В СУ“П.Р.Славейков“ бе извършено консултиране на пушачи – ученици и училищен персонал, чрез измерване съдържанието на въглероден оксид в белите дробове и карбоксихемоглобин в кръвта с апарат «Smoker lyzer». Бяха изследвани 57 пушачи и бивши пушачи – 26 мъже и 31 жени на възраст от 15 до 65 години.

На пушачите здравните инспектори предложиха ябълки срещу цигара. Присъстващите имаха възможност да отправят своите писмени послания към младите хора и гражданите относно вредния навик-тютюнопушенето.Бяха раздадени и информационни материали.