В областната управа ще разискват жизненото равнище и доходите

Общество

Областна администрация Кърджали ще бъде домакин на дискусия на тема „Жизнено равнище, доходи от труд, демографско развитие и социална икономика“, организирана от МТСП съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Целта на форума е да бъдат обсъдени най-подходящите форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, мерки за насърчаване на социалното предприемачество и преодоляване на демографската криза. Да споделят своите виждания по посочените проблеми са поканени представители на местната власт, работодателските организации, синдикатите, НПО и др. Дискусията ще се проведе на 23 октомври, сряда, в зала 301 на областната администрация  от 14 часа. Ще бъде открита от заместник-министъра на труда и социалната политика  д-р Султанка Петрова и г-жа Севда Камбурова, и.д. областен управител на Кърджали.