Ученици от „Евридика“ отиват на 3-седмична практика в Милано

Общество

Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ гр.Кърджали спечели проект за ученици по програма Еразъм +,  за образователна мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование .

Темата на проекта е „Изучаване на италианските модни тенденции в производството на сватбени облекла“.

Чрез този проект  се цели повишаване професионалните знания и умения, социалните и езиковите компетенции на учениците, на базата на новите знания и умения , придобити по време на учебната практика в Италия.Младите хора ще добият самочувствието, че са конкурентноспособни, ще имат повече желание за личностно развитие и самоусъвършенстване.

Ползватели ще бъдат  12 момичета и момчета, обучаващи се в ПГОД от девети до единадесети клас, които ще проведат триседмична практика в гр.Милано с партнирането на модна къща „Фиоре“на реални работни места.

Мобилността ще осигури на ползвателите съответствие между професионалната подготовка и изискванията на пазара на труда в актуален и перспективен план. Те ще повишат своята квалификация, производителност и адаптивност, ще развият комуникативните и езиковите си компетенции .