Йовковци със споделен иновативен опит на престижен научен форум

Общество

На  28 септември  в Огледалната зала на Софийския университет,  Фондация „Мадара България“ проведе форум за обмен на иновативни методики и педагогически опит в партньорство с Центъра за международни изследвания за образование и култура CIREC .

Галина Попова, преподавател от СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали представи  пред аудиторията на Международната научна конференция  иновативни практики с доклад на тема: „Формиране на предприемачески активности за устойчив бизнес чрез екологични проекти“ .

Участниците в Конференцията дискутираха образованието като инвестиция в бъдещето и утвърдена сфера на сътрудничество между България и Япония, иновациите в действие, уменията за XXI век, японската философия на образованието и добри практики  от България.

Клуб Журналист