Гурбетчия в САЩ направи мевлид в Ябълковец в памет на вуйчо си

Общество

48-годишният гурбетчия в САЩ Емин Мурад никога не забравя своите родственици в родния си ардински  край. Той дойде специално, за да направи мевлид в ардинското село Ябълковец в памет на вуйчо си Айхан Али, починал през 2018 година. Религиозното събитие се проведе в местната джамия. Местни духовници, четоха айети от свещената книга на мюсюлманите – Корана. Всички бяха нагостени с два казана кешкек, сготвено от дългогодишния майстор-готвач Джелил Ферад от Брезен. Храната, която остана, бе раздадена на хората.

Гюнер ШЮКРИ