Д-р Селями Мустафа ще бъде временен кмет на Община Черноочене

Политика

Д-р Селями Мустафа ще бъде временен кмет на община Черноочене от 26 септември.
Общинският съвет взе това решение на последното си заседание за мандат „2015-2019“. Определени са и временно изпълняващите кметове на населени места, в които настоящите са кандидати за нов мандат.

Настоящият кмет Айдън Осман влиза в предизборната битка на местния вот от Движението за права и свободи.

„Положително е, че през този мандат не пренебрегнахме нито една приоритетна сфера“, заяви Айдън Осман по време на сесията. Той благодари за всички градивни решения, които бяха взети от Общинския съвет през изминалите 4 години, за да може да се развива общината в правилната посока.

Председателят на ОбС-Черноочене Бедрие Газиюмер изтъкна, че през годините в община Черноочене винаги са се вземали адекватни и навременни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания.

Общинските съветници допълниха още обекти към Програмата за управление и разпореждане с общински имоти. Бяха приети и други решения.

Исмет ИСМАИЛ