280 ученици от община Крумовград получиха нови учебници по майчин език

Общество

280 ученици от 1 до 7 клас от територията на община Крумовград получиха нови учебници по майчин турски език (учебник и учебна тетрадка). Първите, които получиха новите учебници, бяха учениците от ОУ „П.К.Яворов“ в село Токачка. Те им бяха връчени лично от кмета на община Крумовград Себихан Мехмед и от председателя на Общинския съвет Метин Байрамали. Дългоочакваните учебни комплекти за изучаване на майчиния турски език са утвърдени със заповеди на министъра на образованието и науката, а издаването им е осигурено и заплатено от ДПС.

„Новите учебници предоставят възможността, учениците да усвоят езика на своите деди правилно, с граматическите му особености“, заяви кметът Себихан Мехмед. Тя пожела на учениците успехи в учението, да овладяват еднакво добре както българския език, така и майчиния си език.

Гюнер ШЮКРИ