Асфалтират 7 улици в кирковското село Бенковски чрез МИГ

Икономика

МИГ „Кирково-Златоград” стартира първия договор на свой бенефициент  по Програма за развитие на селските райони. Председателят на МИГ Сали Рамадан,  кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман  и изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев подписаха договор за финансиране на проект на Община Кирково „Благоустрояване на улици в с.Бенковски.” На церемонията присъстваха заместник- кметът на общината, кметовете на Бенковски и други населени места, общински съветници, екипа на МИГ,  представители на бизнеса и администрацията.

Настоящият договор е първия по мярка 7.2 на МИГ Кирково-Златоград  „Инвестиции в публична инфраструктура”,  финансиран по Програма за развитие на селските райони. Неговата стойност е 391 хил. лв. Чрез проекта ще се  благоустроят  и асфалтират 7 улици в село Бенковски. Това е един от приоритетните общински проекти, с чието изпълнение ще се осигури надежден транспортен  достъп и по-добра жизнена среда.  Проектът ще подкрепи усилията на общинското ръководство за изпълнение на мерки по реконструкция и модернизация на инфраструктурата в населеното място.