Областната организация на БЧК- Кърджали и нейният директор са удостоени с най-високите отличия на община Кърджали и НС на БЧК

Общество

Изявите, посветени на 105-годишния юбилей на областната организация на БЧК- Кърджали приключиха с емоционална юбилейна среща на доброволци, партньори, представители на местната и държавна власт и служители на БЧК в присъствието на д-р Славита Джамбазова- зам.- генерален директор на НС на БЧК.

Областният управител Никола Чанев връчи поздравителен адрес на председателя проф.д-р Тодор Черкезов и изказа благодарност на всички поколения червенокръстци „ за себеотрицанието и заразителния пример, за смелостта, с която водят и печелят своите ежедневни битки с чуждото страдание, бедност и социална изолация, за уроците по взаимопомощ и отборния дух.“ Той изрази желанието си областна администрация –Кърджали да бъде приета като колективен член на областната организация.

Поздравителният адрес от името на кмета на Община Кърджали инж. Хасан Азис бе поднесен от зам.- кмета на Община Кърджали Веселина Тихомира . Тя оповести решението за награждаването на Областната организация на БЧК с почетен знак -Герб на Община Кърджали- златен и връчи високата награда на Председателя на Областната организация.

С благодарствени дипломи на НС на БЧК бяха наградени д-р Атанас Митков и д-р Борис Досев – лектори по първа долекарска помощ за проявения професионализъм при спасяването на човешки живот по време на ангажиментите им към БЧК.

Д-р Славита Джамбазова изказа възхищението си от всички прояви в юбилейния ден, поздрави доброволците и служителите на организацията от името на НС на БЧК за съхранените традиции, за ентусиазма, усърдието и всеотдайността им към каузата на Червения кръст.

„За висок управленски професионализъм и съвременен доброволчески мениджмънт, допринесли за превръщане на Областната червенокръстка организация – Кърджали във водеща в национален мащаб“ НС на БЧК  удостои директора на Секретариата – Жана Чакърова- Шукерска с медал за заслуги „БЧК“ – златен.

Поздравителни адреси за коректното и професионално взаимодействие бяха поднесени от всички партньори на областно ниво и ще бъдат запазени като част от музейната сбирка на Областната организация.