Туристите в Кърджалийско предпочитат хотели с 1 и 2 звезди

Икономика

През юли 2019 г. в област Кърджали са функционирали 35 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Броят на стаите в тях е 547, а на леглата – 1 112. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване се запазва същия, а леглата в тях намаляват с 0.9%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г. е 9 204 и се увеличава с 14.5% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 28.5%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 2.9%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 49.3%, следвани от Румъния – 6.5%, Германия – 6.2% и Дания – 4.1%, отчитат от регионалната статистика.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли т.г. в област Кърджали са 5 958 и нарастват с  9 204 в сравнение със същия месец на 2018 г. От всички пренощували лица 73.1% са българи, като по-голямата част от тях (53.2%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по нощувка и половина. Пренощувалите чужденци са 1 604, като 43.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1,8 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2019 г. е 26.7%,като тя е по-висока в местата за настаняване с 3 звезди – 31.6%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (23.2%). Общата заетост на леглата се увеличава с 3.6 процентни пункта в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през юли 2019 г. възлизат на 422 639 лв., или с 32.0% повече в сравнение с юли 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 37.3%, а от чужди граждани – с 19.8%, показват данните на Териториалното статистическо бюро в Кърджали.