До 30 септември граждани и фирми могат да подават коригиращи декларации в НАП

Икономика, Общество

До края на месец септември всички граждани и фирми, които са подали годишни данъчни декларации за облагане на доходите от миналата година в НАП имат възможност да направят корекции.
Приходната агенция предостави на гражданите и фирмите  още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация.
Формулярът се приема до 30 септември на 2019 година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. След изтичането на срока данъчните инспектори ще започнат проверки за подадени декларации с неверни данни за придобитите доходи.
От НАП напомнят още, че за неподадена декларация от физическите лица глобата е до 500 лева. При декларирането на неверни данни, ако те водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане, глобата е  до 1000 лева.
За фирмите, които не са подали годишни декларации за дължимия корпоративен данък, санкцията е от 500 до 3000 лева за юридическото лице, а за управителя на фирмата от 200 до 1000 лева.