Традиционният мевлид в Башево събра стотици

Общество

Стотици души от ардинското село Башево, околните села и изселници, пристигнали от Турция и Западна Европа се събраха в традиционния мевлид за здраве и берекет. Религиозната проява, която се провежда за 17 – ти пореден път, започна с четене на знамения (айети) от Свещенния Коран-и Керим. Местни духовници, водени от имамина на медресето в Долно Прахово Нуриттин Исмаил, отправиха молитви към Всевишния за здраве, берекет и добруване.
Религиозният ритуал уважиха областният лидер на ДПС Изет Шабан, кметът на община Ардино Ресми Мурад, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, кметове на населени места. Тук бяха председателите на Сдруженията за култура и приятелство „Халлалълар” (Башевци) в Истанбул, Бурса и Измир.

Местните майстор-готвачи Шабан Хасан и Касим Фейзуллах приготвиха 17 казана кешкек – варено жито с телешко месо. Тази година всички разходи за мевлида бяха поети от бизнесмена Хикмет Ефендиоглъ от Измир, с корени от Башево.

„Религиозните празници дават възможност на хората от района да се съберем и общуваме“, заяви кметът на Башево Мюрен Сали. Той изказва своите огромни благодарности за финансовата и морална подкрепа на местните жители и спонсорите на религиозния ритуал. Организатор на проявата бе местното джамийско настоятелство със съдействието на кметството.

 

Гюнер ШЮКРИ