Общински съветници гласуваха община Кърджали да вземе заем до 3,4 мил. лева

Общество

С пълно единодушие общинските съветници гласуваха община Кърджали да вземе до 3,4 милиона лева. 37 общински съветници гласуваха „За” поемането на краткосрочния общински дълг. Той е необходим във връзка с осигуряване на финансирането за изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.