4 акта за нарушения на пътя при провекра в Джелеско

Криминале

При проведена на 07.08.2019 г. Специализирана полицейска операция за контрол върху движението по пътищата в община Джебел, служители от РУ са проверили 21 МПС-та. Констатирани са 4 нарушения, за които са съставени актове по ЗДвП.