Ученици от Електрониката заминаха на производствена практика в Австрия

Общество

За шеста поредна година ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ изпрати ученици на 3-седмичен международен стаж в чужбина. На 06 юли 15 ученици от 11 клас на гимназията заминаха на производствена практика в град Волфсберг, Австрия, по проект финансиран по програма „Еразъм+”.

Той има за цел осигуряване на по-добри възможности за професионално обучение на учениците и е насочен към допълнително надграждане на професионалната подготовка в областта на автомобилната техника, електроника и компютърна диагностика.

За да се класират за участие в практиката, кандидатите преминаха предварителна подготовка. Тя бе в три направления – културна подготовка и подготовка, свързана с дейности за предотвратяване на риска, начална техническа подготовка и езикова подготовка. След нея на база показаните резултати от тестовете бе определен и крайния списък на участниците. Те продължават езиковото си обучение в електронната платформа OLS. То ще приключи с тест за установяване на ниво на напредък след завръщането на участниците в България.

Приемащ партньор е професионалното училище Fachberufsschule Wolfsberg, известно с високия стандарт на професионално образование и дългогодишен партньор на ПГЕЕ. Австрийската гимназия подпомага развитието и утвърждаването на специалностите ”Автомобилна мехатроника” и „Електрообзавеждане на транспортната техника“ в кърджалийската гимназия. Австрийското училище поддържа много тесни връзки с фирми и обучителни институции в областта, част от които са включени в програмата на практиката на нашите ученици.

За учениците са осигурени на реални работни места със съвременна електронно-измервателна апаратура, техника за контрол и управление,  оборудване за компютърна диагностика на автомобили. Ще се запознаят на практика с устройството на електромобилите, пневматично и хидравлично управление на автомобили, компютърна диагностика,  системи за цифрово-програмно управление. Ще им бъдат представени и техниката за обработка на данни EDV-Technik. Ще преминат начални обучение по чертане и 3D принтиране. Учениците ще имат възможност да се обучават с уреди за диагностика на Bosch и Gutmann – най-новото ниво на професионална техника, използвана както в  Европа, така и при азиатските автомобилни марки. В прорамата е заложено и представянето на Индустрия 4.0 и Обучение 4.0.

Ползите от тези стажове са безспорни. Резултатите, които постигат учениците, са стимул за по-малките от тях да се включват в подобни обучения и повишава мотивацията за учене и за развиване на знанията и уменията.

Арда нюз