55 765 увеличени пенции ще се получат в Кърджали от 1 юли

Водещи, Икономика

Считано от 1 юли 2019 г. ще се извърши преизчисление на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2018 г. Увеличение с 5,7% ще получат всички пенсионери, чийто пенсии са с начална дата преди 1 януари т.г. Увеличение със същия процент от 1 юли ще има и при пенсиите, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия, включително и за отпуснатите през 2019 г. Така, независимо от датата на отпускането, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 207,60 на 219,43 лв., а социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58 на 132,74 лв. Нови ще са и минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, както и несвързани с трудова дейност, които се определят в процент от посочените минимални размери.

Увеличава се и максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях – от 910 лв. на 1200 лв. Това увеличение ще се прилага както за вече получаваните пенсии, така и за тези, които тепърва предстои да бъдат отпуснати.

Разпореждания с новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани. Всеки, който желае да получи екземпляр от разпореждането, може да заяви това в приемната на отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ – Кърджали, както и в изнесените работни места на институцията в Ардино, с. Кирково, Крумовград и  Момчилград, информира директорът Свилена Янчина. Информацията е достъпна и на интернет страницата на НОИ чрез ползване на електронната услуга „Справка за издадените пенсионни разпореждания“ с въвеждането на персонален идентификационен код и ЕГН.

Броят на пенсионерите през месец юли т.г. в област Кърджали е 55 765, а общата сума, която ще бъде изплатена, е в размер на малко над 17 милиона лева, уведомяват от териториалното поделение на НОИ в града.