Очаква се засилен трафик през ГКПП „Маказа“ в почивните дни

Общество

Значително увеличение на трафика през българо-гръцката граница очакват от гранична полиция в периода 14 – 16 юни през ГКПП „Маказа“. Пунктът е с най-завишена интензивност на пътникопотока през последните две години. Пътят за Гърция най-често е използван от румънските граждани и от живеещи в централна България. Очакванията са автомобилите, преминали през пункта да се увеличат два пъти, а пътниците – три пъти.
„Гранична полиция“ е предприела мерки за осигуряване на достатъчен брой служители за своевременна обработка на преминаващите граждани, но инфраструктурата на пункта е ограничена. Освен това, в резултат от намаления брой гръцки полицейски служители вместо 4 трасета, работят 2 – по едно на изход и на вход. Очаква се образуване на колони от турски, румънски и български автомобили, основно на изход от страната.
От Главна дирекция „Гранична полиция“ призовават да използват и другите гранични пунктове на българо-гръцката граница.