Полагат нов асфалт между селата Пчеларово и Минзухар

Общество

Започна полагането на асфалт по натовареният общински път с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово. В село Пчеларово вече са почистени водостоците и канавките край трасето и е изградена прилежащата пътна инфраструктура – тротоари, бордюри и др. Кметът на община Черноочене Айдън Осман, заедно с местния кмет на село Минзухар Шукри Халибрям и кметския наместник на Пчеларово Маргарита Стойкова, инспектира продължаващите строително-монтажни работи по трасето.

„Пътят беше в лошо състояние и с намалени габарити. Налагаше се вземането на временни решения чрез ежегодни кърпежи“, отбеляза Айдън Осман. Той допълни, че транспортната конструкция на пътя е била предвидена в други условия и не отговаря на съвременните изисквания за интензивност на движението и товароностимоста.

Първата фаза на проекта включваща обновяване и асфалтиране на отсечката от село Драганово до Горно Червенци е реализиран към края на 2018 г.

„Радвам се, че успяхме да намерим средства и да изградим този жизнено важен обект“, заяви Айдън Осман. Според него целта е да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на безопасни условия на движението.

Местните кметове от свое име и от името на жителите на село Минзухар и Пчеларово благодариха на ръководството на община Черноочене за реализирането на поетите ангажименти.

Айдън Осман подчерта, че рехабилитацията на пътищата е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на условия за живот, които да превърнат общината в предпочитано място за живеене и реализация.

Исмет ИСМАИЛ