Гимназисти отбелязаха деня на икономиста

Общество

За поредна учебна година в  Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“- Кърджали се отбеляза Денят на икономиста. Той  е обявен за професионален празник през 2005 г. с решение на Министерския съвет по повод 110-годишнината от създаването на първото българско икономическо дружество през 1895 г. По-късно – през 1990 г., дружеството е преименувано в Съюз на икономистите в България. Членове на дружеството са били  такива доказани майстори на перото като Иван Вазов и Алеко Константинов – патрон на училището ни.

По случай празника,   удостоени  с грамоти и предметни награди,  бяха ученици за  постиженията им в състезания и конкурси през учебната  година и за издигане престижа на училището.  Наградени бяха и учители, които активно подкрепят и помагат на учениците за постигането на успехите им. Празникът е и една равносметка, която трябва да послужи за вдъхновение на всички алековци – да продължават да търсят нови пътища за изяви и развитие в областта на икономиката.