Близо 20 хиляди кърджалийци са декларирали доходите си в срок

Водещи, Икономика

През данъчна кампания 2019 в офиса на НАП в Кърджали са приети общо 19 723 бр. декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица.  С квалифициран електронен подпис и с Персонален идентификационен код са приети общо 4 818 бр. декларации или това е близо 25 % от общия брой на приети декларации. С бар код са подадени 2 334 бр. формуляри. Чрез лицензиран пощенски оператор са подадени 4 447 бр. формуляри, а на гише във фронт-офиса са подадени 8 124  декларации.

„Кампания 2019 приключи успешно. И тази година можем да се похвалим, че офиса на приходната администрация тук е на едно от челните място в страната по прием и обработени в срок годишни декларации,  което за четвърта поредна година е изключителен успех за всички служители в офис за обслужване Кърджали.“, коментира директорът на г-жа Елван Гюркаш.  Тя допълни, че се наблюдава сериозно увеличение на приетите годишни декларации. В сравнение с 2018 година в офиса са приети близо 10 500 бр. повече формуляри. „Това е така заради информационна кампания сред земеделските производители, която стартира през 2018 година за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани, а именно подаване на ГДД по чл. 50 и ЗКПО , включително и коригиращи декларации от лица, получили доход под формата на субсидии от ДФЗ. Целта на програмата, освен да насърчи доброволното деклариране и плащане на данъци и осигуровки, е и трайна промяна на поведението на земеделските стопани към спазване на данъчно-осигурителното законодателство. През миналата година бяха изпратени 11 033 покани до физически лица, които са получили субсидии от ДФ „Земеделие“ през 2017 година, но не са подали годишни данъчни декларации. До 16 декември в офиса бяха приети допълнително 9 134 бр. декларации от земеделски стопани.“, уточни г-жа Елван Гюркаш.

Гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът и в двата случая е до 30 септември за коригиране на данъци  от 2018 година.