Изложба представя свещени места на паметта от 4 общини

Общество

В Арт галерия Кръг се открива нестандартна експозиция, която визуализира едно лично изследване на родената в село Мост докторантка в Историческия факултет на Университета „Улудаг” в Бурса Нергис Имамоглу. Изследването се занимава с проблема за идентичността, идентифицира местата на културната памет сред турците в Източните Родопи и обхваща 5 села от кърджалийския регион в общините Ардино, Кирково, Кърджали и Джебел. Представените в галерията пана включват житейски разкази от интервюта, истории, легенди, песни и наблюдения на традиционните житейски практики в региона, илюстрирани със снимки на изследваните обекти: стари чешми, джамии, къщи, тюрбета. Описаните истории са базирани на 20 лични срещи с местни хора и включват устна история, разкази, спомени и изповеди, свързани с въпроса за идентичността и нейните корени. Нергис Имамоглу изследва различни страни на въпроса „Кои сме ние?”, като проследява нишката на културната памет на местното население. Тя си признава, че посвещава това изследване на „всички изселници – турци от България, напуснали родните си земи след 1989-та година…”, поставяйки се на мястото на всеки от тях, който се завръща в родината и усеща, че живее „между два свята”, „две отечества” в едно непрестанно „душевно странство”, търсейки корените си. Историчката също живее между своите „две отечества” и темата на дисертацията й е „Православната култура на Балканите през Османския период (по български извори от 18-ти век)”.

В изложбата са представени и 43 оригинални творби на фотографа-изследовател Димитър Кутелов от култови обекти в Източните Родопи –  чешми с надписи, джамии, тюрбета, комини и врати на стари къщи над 150 години. Изложбата е част от програмата на „Мултикултурният град”.

Арда нюз