В Ардино се проведе състезание за безопасни игри

Спорт

Преди настъпването на лятна ваканция във вторник в Ардино  се проведе общинския кръг на състезание под надслов „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“. Надпреварата се организира по инициатива на ОД МВР – Кърджали и със съдействието на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в Ардино . Тя  е заключителна част от Националната програма „Работа на полицията в училищата“, която има за цел да засили присъствието на полицейските служители в учебните заведения и да намали противообществените прояви и престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни. В тази връзка през цялата година децата се запознават с теми в областта на пътната безопасност, безопасните игри, вредата от психоактивните вещества. Специално внимание се обръща на изграждането на умения за овладяване на агресивното поведение сред подрастващите и разрешаването на конфликтни ситуации.

Учениците от пети и шести клас от  СУ „Васил Левски“ се представиха отлично и показаха завидни умения на спортното игрище. Те мериха сили в щафетни игри за сила, точност, ловкост и бързина. Всички участници в мероприятието получиха награди, осигурени от Община Ардино.

Гюнер ШЮКРИ