Общият устройствен план на община Момчилград разкрива нови възможности пред бизнеса

Водещи, Икономика

Нови възможности за инвестиции пред бизнеса и жителите на община Момчилград се разкриват с приемането на новия общ устройствен план. Важният документ беше приет на последната сесия на общинския съвет и обхваща всички населени места на територията на общината. Предстои обнародването на плана в „Държавен вестник“, а месец по-късно той ще влезе в сила. Документът дава възможност за промяна статута на земеделски земи, като по този начин се дават възможности за създаването на нови урбанизирани зони.

„Разкриват се възможности за извършването на различен вид застрояване – и жилищно, и промишлено, около населените места, както и обособяването на зони за отдих. С приемането на плана се улеснява всеки, решил да инвестира в малък, среден или голям бизнес“, заяви кметът на общината Сунай Хасан. Той допълни, че общият устройствен план е изготвен след многобройни срещи и анкети с жителите и с представители на бизнеса по места и е изцяло съобразен с техните инвестиционни намерения.

Най-сериозен интерес се очаква да има на трите изхода на Момчилград, където вероятно ще се оформят промишлени зони.

„Общият устройствен план е пример за приемствеността при провеждането на местни политики в община Момчилград. Изготвянето на документа започна по времето когато кмет беше Ердинч Хайрула, продължи през кметския мандат на Акиф Акиф и завършва сега. Планът едва ли щеше да бъде реализиран в сегашния си вид, ако я нямаше последователността на общинските съветници през последните 3 мандата“, подчерта Сунай Хасан.