СЪОБЩЕНИЕ

Обяви

Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните за общински жилища семейства за 2019г. е изнесен на входа на общината на 27.03.2019г.

Възражения по обявения списък могат да се подават в Информационния център на община Кърджали до 15.04.2019г.