Алековци успешно използват информационните и комуникационни технолигии в обучението

Общество

В Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ гр. Кърджали се проведе открит урок от учителя по немски език Ниязи Ахмедов. Урокът бе посветен на използването на информационните и комуникационните технологии в обучението по немски език, като беше използвана и преносима интерактивна дъска и учебен софтуер.

Мотивацията за работа започна с онлайн игра в електронната платформа Kahoot!. Учениците се включиха чрез мобилните си телефони, с което показаха успешното им прилагане в учебния процес. В часа бяха застъпени и четирите езикови умения – говорене, слушане, четене и писане. Деветокласниците демонстрираха успешно наученото в различни ролеви ситуации.

Гости на открития урок бяха: Йоана Ташева, експерт по чуждоезиково обучение от РУО Кърджали, директорите, зам.-директорите и учители от ПГИ „Алеко Константинов“ и ПГТ “ Проф. д-р Асен Златаров“.

В края на урока г-жа Ташева благодари на учениците и учителя  за чудесното представяне  на усвоения материал и  им пожела да бъдат водещи  в работата  с използването на информационните и комуникационните технологии в обучението по немски език.

Арда нюз