Съобщение

Обяви

“Водоснабдяване  и  канализация” ООД Кърджали  уведомява, във връзка с получено писмо от собственика на водопровода за промишлена /непитейна/ вода, че поради извършване на строително-монтажни работи ще бъде преустановено водоподаването на промишлена вода от   08.00ч. на 25.03.2019г. до 29.03.2019г.

Извиняваме се на абонатите си за причинените неудобства.