Расте популацията на белоглави лешояди в Източните Родопи

Общество

Популацията на белоглавите лешояди в Източни Родопи продължава да расте. Общо 95 двойки от застрашения вид бяха преброени при редовния мониторинг на вида по долината на река Арда oт експертите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Tова е с една двойка повече от предходната година, а през 2017 г. регистрираните двойките са по-малко – общо 86. През февруари и март екипите на дружеството посетиха всички известни настоящи и исторически находища на вида в Източни Родопи и установиха 95 заети гнезда като 80 двойки вече мътят, а останалите все още строят и ремонтират гнездата си. Наблюденията ще продължат и през следващите месеци за установяване на нови двойки, които пристъпват към размножаване по-късно през гнездовия сезон.
Увеличава се и числеността на вида в гръцката част на Източните Родопи, където тази
година са преброени осем двойки, а през изминалата са били едва пет. С това общата численост на белоглавия лешояд в Източни Родопи надвхвърля 100 двойки.
Повечето от белоглавите лешояди маркирани с GPS предаватели също вече са заели своите гнезда. За лешоядът Севт това ще бъде първата година с опит за гнездене. Той е уловен и маркиран с цветен пръстен в Израел по време на своите младежки скитания.
След това се завръща в родните Източни Родопи, където през 2017 г. е маркиран с GPS предавател от екип на дружеството. Тази година Севт ще стане на 6 години и вече е готов да поеме отговорността за отглеждане на свое собствено поколение. Двамата млади родители замътиха единственото си яйце още в началото на февруари. През изминалата седмица Севт повери грижите за яйцето на своята партньорка в продължение на 4 последователни дни. Въпреки очакванията на екипа за провален гнездови сезон, той отново се завърна в района на гнездото и на свой ред мътеше яйцето 3 дни.
Белоглавият лешояд е бил широко разпространен в миналото в България, но от средата на ХХ век броят му силно намалява и в началото на 70-те години на ХХ век се смята за изчезнал. През 1986 г. е открита колония белоглави лешояди край Маджарово, състояща се от около 20 птици и 3 гнездящи двойки. Тогава започват и първите преки дейности по опазването на последните лешояди в България. Така, в резултат на дългодишните природозащитни усилия на редица организации и доброволци, видът постепенно възстановява популацията си и днес долината на река Арда приютява една от найголемите естествени колонии на белоглави лешояди на Балканите.