Доброволни изнесоха театрална постановка в село Устрен

Култура

Доброволците на БМЧК от клуб „Да имаш голямо сърце не тежи“ към ПГ „Руска Пеева” в Джебел посетиха ОУ,, Васил Левски” в се Устрен Джебел, където пред публика от ученици, учители и общественици на селото те представиха новата си куклена постановка „Мечова поука – горска сполука”. Събраните 107 лева са за подпомагане на деца в неравностойно положение. Директорката на училището Хатидже Мехмед благодари на доброволците и техния ръководител за програмата и  сподели, че в Устрен за първи път се представя куклен театър. Учителите коментираха, че постановката е с много интересна насоченост – оказване на първа долекарска помощ, което го прави желан за всяко училище и детска градина. На раздяла доброволците на БМЧК обещаха всеки първи март да са в селото и това да се превърне в традиция.