12-ти  сме по ниво на безработица в страната

Водещи, Икономика

Област Кърджали се нарежда на 12-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

През месец януари 2019г. в областта на работа са постъпили 483 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 343 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 140 лица.

121 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 80 са от групата на специалистите и 282 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 52 лица, със средно 230 и с основно и по-ниско 201бр.

През м. януари в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 560 свободни работни места, на първичен пазар на труда – 357 и за субсидирана заетост – 203 (по програми – 27 и по схеми на ОП РЧР – 176).

Равнището на безработица през м. януари е 9,6 на сто при 6,4 на сто за страната. Равнището на безработица се увеличава спрямо м. декември 2018г. с 0,1%, а спрямо м. януари 2018г. се понижава  с 1,2% /10,8%/.

Към 31.01.2019г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5 828, като спрямо предходния месец е отчетено увеличение от 83 души, а в сравнение с м. януари 2018г. регистрираните безработни са с 722 по-малко /6 550 бр. за 01.2018г./.

С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали – 5,6% и Момчилград – 8,6%, а с най-високо – община Ардино – 18,5% и община Джебел  – 17,9%.

Арда нюз