1 586 кърджалийци са подали данъчните си декларации до момента

Водещи, Икономика

 От началото на данъчната кампания в офиса на НАП в Кърджали са подадени 1586 декларации от физически лица, като 938 от тях са постъпили по електронен път, което е 59 % от общия брой. 499 са с Персонален идентификационен код (ПИК), това съобщиха от офиса на приходната администрация тук.

До момента 522 юридически лица са подали своите данъчни формуляри, като това става само по електронен път. Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Срокът за деклариране на доходите от физически лица е до 30 април, а този за фирмите – 1 април.

Отпада задължението от тази година при ползване на данъчни облекчения за млади семейства /чл. 22а/, за деца /чл. 22в/ и деца с увреждания /чл. 22г/ към ГДД да се прилага писмена декларация от другия съпруг / родител и т.н., че няма да ползва облекчението за същата календарна година.

От офиса на приходната администрация в Кърджали  съветват  всички свои клиенти, които имат намерение да ползват данъчно облекчение първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска отстъпка или облекчение да им бъдат отказани. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на агенцията.

И през 2019 година гражданите и фирмите ще могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.

Арда нюз