Бизнес инкубатор-2 на Кърджали ще става семеен хотел

Водещи, Икономика

Откритият преди почти 4 години от тогавашния министър на икономиката Божидар Лукарски втори Бизнес инкубатор в Кърджали ще бъде преустроен в хотел. Уведомление на инвестиционно предложение за това на „Гарс“ ЕООД е публикувано на сайта на общината. Според него намерението на фирмата е да реализира проект „Преустройство и смяна предназначението на бизнес инкубатор в семеен хотел с идентификатор 40909.104.4.1.10 и нова зала за гости, в поземлен имот с идентификатор 40909.104.4 по ЗРП на кв.Байкал, гр.Кърджали”. Припомняме, че „Гарс“ заедно с „Българска финансова група“ ООД и читалище обединение бяха част от Дружество по Закона за задълженията и договорите „Бизнес инкубатор – Кърджали“. То спечели проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор-Кърджали – ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средата в област Кърджали“. Проектът беше финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Максималната му обща стойност беше 964 652.76 лева, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 620 779.64 лева.

С крупната сума бяха извършени ремонти на помещения на читалището и на сграда в покрайнините на Кърджали. Тя трябваше да бъде бизнес инкубатор – „център за развитие на малките и средните предприятия в област Кърджали, който да подпомага стартиращи фирми, както и такива в процес на преструктуриране – които искат да разширят дейността си, да разнообразят своята продукция“.

„Създаването и развитието на Бизнес инкубатор е ключова предпоставка за насърчаване на предприемачеството на регионално ниво. Това е част от политиката на държавата за насърчаване на малкия и средния бизнес в по-слабо развитите икономически региони на страната, какъвто е и Кърджали.

„Сигурен съм, че съвсем скоро експертизата, с която разполага екипът на инкубатора, ще съдейства този проект да даде своите положителни резултати“, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски преди да пререже лентата на бизнес инкубатора.

Въпреки гръмките думи и намерения 4 години по-късно няма видими резултати от бизнес начинанието, а ремонтираната сграда е на път да се превърне в семеен хотел.