Обучаваха ученици как да действат при инциденти

Общество

ОС на БЧК – Кърджали продължава да реализира обучения от тип 2 „Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи“, които се реализират в  рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”.

В периода 07.02-08.02.2019 година се проведе двудневно обучение по първа помощ с участието на ученици от 8, 9, 10 и 11 класове на ПГТХВП „Св.Св.Кирил и Методий“ – Момчилград. Водещите на обучителните сесии бяха д-р Стоян Петков и Катерина Дикмева – доброволец на БЧК-Кърджали.

До този момент ОС на БЧК – Кърджали е провел 7 двудневни обучения с участието на 140 ученици от 4 учебни заведения. Анализът на попълнените 14 анкетни карти  от придружаващите лица показва, че всички те оценяват обучението като полезно за учениците и харесват начина на представяне на темите. 11 от анкетираните дават оценка отличен за мястото на провеждане, настаняването и храната на участниците.